داد و ستد فارکس

شاخص گردش پول

در شهریور ماه ارزش تراکنش های شاخص گردش پول الکترونیکی 10.58 درصد از کل نقدینگی بوده است. این بدان مفهوم است که از کل پول های در حال گردش در اقتصاد ملی، بالغ بر 10.5 درصد آن به صورت الکترونیکی و از شبکه شاپرک مبادله شده است. مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی، بیانگر روند نوسانی و در مجموع رو به رشد آن در دوره مورد بررسی یعنی از فروردین تا شهریور ماه 1392 است.

نسبت های فعالیت

نسبت گردش موجودی کالا یا نسبت تبدیل موجودی کالا نمایشگر دفعات گردش کالا در طول یک سال است .
بعبارتی دیگر یعنی تعداد دفعاتی شاخص گردش پول که شرکت کالاهای خود را در طول یک سال فروخته می باشد .
هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان دهنده کارایی در استفاده از موجودی کالا را نشان می دهد .
البته گاهی گردش زیاد هم به این معناست که موجودی کالا پاسخگوی تقاضای مشتری هایش نبوده و شرکت مشتری های خود را از دست می دهد.

اغلب بجای بهای تمام شده کالای فروش شاخص گردش پول رفته در صورت کسر ، از میزان کل فروش هم استفاده می شود.

ب) متوسط دوره فروش موجودی

نسبت گردش موجودی کالا / ۳۶۰ روز= متوسط دوره گردش موجودی

متوسط دوره فروش موجودی یا گردش موجودی بیانگر این است که فروش موجودی کالا در طی یکسال بطور متوسط چند روز بطول انجامیده است

پ)نسبت گردش حساب های دریافتنی

متوسط حساب های دریافتنی /فروش نسیه = نسبت گردش حسابهای دریافتنی

نسبت گردش حساب های دریافتنی تعداد دفعات وصول مطالبات را در طی یک سال نمایش می دهد میزان این نسبت هرچه بیشتر باشد بهتر است زیرا بیانگر این است که شرکت مطالبات خود را سریعتر وسول می نماید.

اما زمانی که این میزان بسیار بالا باشد به این معناست که سیاست اعتباری شرکت سخت می باشد.

بیشتر اوقات فرمول بجای فروش نسیه در صورت کسر از میزان کل فروش استفاده می شود.

ت) متوسط دوره وصول مطالبات

متوسط فروش نسیه روزانه / متوسط حسابهای دریافتنی = نسبت گردش حسابهای دریافتنی / ۳۶۰ = متوسط شاخص گردش پول دوره وصول مطالبات

متوسط دوره وصول مطالبات یا گردش مطالبات میزان روزهایی را که طول می کشد تا شرکت مطالبات خود را وصول نماید را نشان می دهد .
این میزان هرچه کوچکتر باشد بهتر است به این معنی می باشد که مطالبات شرکت سریع تر وصول می شود و اگر بیش از حد کوچک باشد نیز میزان سخت بودن شرایط اعتباری شرکت را نمایش می دهد. این اتفاق باعث می شود که با کاهش مشتری روبرو شویم پس پایین بودن همیشه در این نسبت مناسب نیست .

محاسبه گردش حسابهای دریافتنی و متوسط دوره وصول مطالبات دارای دو ایراد می باشد که :

شرکت آمار فروش خود را به تفکیک نقد و نسیه منتشر نمی کند .
فروش بعضی از شرکت ها دارای نوسان های فصول است که این در میزان حسابهای دریافتنی تاثیرگذار می باشد .

دوره عملیات یعنی چه ؟

زمانی که کالای خریداری شده فروخته شده و وجه آن وصول می شود .

این چرخه عبارتست از :

خرید مواد اولیه در ابتدا بعد پرداخت بدهی بعد فروش کالا بعد وصول مطالبات و مجدد بر می گردیم شروع چرخه یعنی خرید مواد اولیه

در این چرخه فعالیت فرض شده که ابتدا مواد اولیه بصورت نسیه خریداری شده و بعد از گذشت زمان بدهی آن پرداخت شده است و سپس با فروش کالای ساخته شده بصورت نسیه بعد از مدتی مطالبات ناشی از آن وصول خواهد شد با این تفاسیر کل دوره عملیات قابل تقسیم به دو دوره اصلی می باشد که این چرخه عبارتست از :

خرید مواد اولیه در ابتدا و بعد پرداخت بدهی بعد فروش کالا بعد وصول مطالبات دوباره برگشت به فروش کالا و برگشت به خرید مواد اولیه بای این چرخه داریم :

دروه وصول مطالبات + دوره گردش موجودی شاخص گردش پول ها = دوره عملیات

نکته دوره گردش وجه نقد یعنی : فاصله زمانی که پول از شرکت خارج می شود تا زمانی که پول به شرکت باز می گردد.

پس داریم دوره گردش وجه نقد : خرید مواد اولیه ، بعد پرداخت بدهی و بعد فروش کالا و بعد هم وصول مطالبات که چرخه مجدد باز می گردد به پرداخت مطالبات
اگر فاصله اول نمودار را مهلت پرداخت بدهی ها نز نظر بگیریم خواهیم داشت :

مهلت پرداخت بدهی ها – دوره عملیات = دوره گردش وجه نقد

ث) گردش دارایی ها

کل دارایی / فروش = گردش دارایی ها

این نسبت می گوید هرچه میزان این نسبت بیشتر باشد نمایش دهنده کارایی بیشتر دارایی هاست بطوریکه زمانی که شرکت از تمام ظرفیت خود استفاده کند این نسبت حداکثر خواهد بود زمانی که این نسبت از میزان متوسط صنعت کمتر باشد یعنی اینکه شرکت با تمام ظرفیت خود فعالیت نمی کند این نسبت بیانگر رابطه بین ارزش دارایی ها و حجم فعالیت ها می باشد.

برای محاسبه نسبت گردش دارایی های جاری در مخرج کسر ، دارای های جاری و برای محاسبه نسبت گردش دارایی های ثابت در مخرج آن دارایی های ثابت را قرار می دهیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا